سخنرانی و بیانه‌ها

دراین قسمت سایت های مختلف خبرینشر دهنده خبرهای مرتبط با استاد معرفی میگردد
(پیوند‌های زیر حاوی لینک مستقیم به صفحه اخبار استاد می‌باشند)
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر